Oktober 2015. Tre månader har passerat sedan vårt första möte med gården. Höstkyla och mörkare dagar har hjälpt till att bryta ner allt ogräs vilket gör att vi ser husen som “på nytt”. Inget döljer. Husen ser plötsligt större ut liksom innergården, där vi nu kan röra oss mer fritt utan att bli sönderbrända av nässlor och stuckna av vassa meterhöga tistlar.

Med varmt kaffe och sockerkaka sitter vi på varsin medhavd illgrön Ikea-stol på innergården. Betraktar. Begrundar. Vad ska vi göra med ett hus, en lada, ett stort gigantiskt garage och ett raserat hönshus?

vad ska vi göra a

Vi sitter med ryggen mot den underbara höga tegelmuren, som vi har upptäckt bakom det höga slyet och några döda gigantiska träd. Den sträcker sig mellan två av husen; en sida ut mot baksidans böljande fält och den andra sidan in mot innergården. (I oktober finns det knappast böljande fält, men dock, fält.)

Muren på baksidan 20160615

Hade vi suttit här för 50 år sedan hade det också funnits ett hönshus bakom oss. Nu är det enda som finns kvar en mindre murad vägg, knappt en halv meter hög. Resten av huset har, liksom, försvunnit ”upp i rök”!

rester från hönshusets fasad

“I” hönshuset ligger det tonvis med rostigt järnskrot; redskap som använts då gården var i bruk. Träd, buskar, sly och rötter “hava blivit ett”, vilket betyder att skrotet är “inväxt” i grönskan! Ska bli intressant att klura ut hur vi ska få bort allt!

Efter röj skrot 20160615

Låt oss studera vad vi har framför oss! En 22 meter lång fasad mot innergården med tre ingångar. En gång i tiden bodde här fyra familjer; var den fjärde familjen hade sin ingång vet vi inte. Ska vi bo i detta huset, frågar vi oss?

Bed&Breakfast

En tillbyggd glasveranda håller på att rasa ihop. Det är full vegetation i glasverandan; alltså en glasveranda utan glas!

20160609_104804

Till höger om oss finns det gamla stallet, även det 22 meter långt. Ett stall där kor en gång i tiden har stått och väntat på att få foder och bli mjölkade. Ska vi bo i detta “huset”, frågar vi oss?

Stallet som blir vårt hus

 

Till vänster om oss har vi ett stort skjul. Vi kan kalla det garage. Här har det stått en skördetröska och en traktor. I det huset ska vi inte bo! Omöjligt. Visserligen murade väggar men plåttak och inga väggar inuti och bara jordgolv. Det bäddar inte för ett bra boende. Däremot skulle det kunna användas till party, party! Tänk långbord! Tänk att öppna upp de stora skjutdörrarna ut mot, återigen, de böljande fälten och så en kraftig solnedgång på det!

garaget till traktor

Så vad gör vi då? I vilket av husen ska vi bo? Stallet är ju otroligt vackert med sina stora öppningar där en gång i tiden höskrinda har kört in för att lätta på lasten. Huset med de fyra lägenheterna är ju absolut det lättaste renoveringsobjektet. Så dyker tanken upp från ingenstans; fyra lägenheter: Bed& Breakfast! Självklart! Stallet får göras om till boningshus till oss! Så var återigen beslut tagna!

Så var det där med kullersten på innergården, en bild vi är vana att se från Skånegårdar. Vår är tyvärr gräsbevuxen. Men man kan ju inte få allt!